Ministerstwo Sportu i Turystyki jakiś czas temu zainteresowało się sytuacją w Polskim Związku Hokeja na Lodzie, podczas głośnych sporów prezesa z klubami. Zgodnie z sugestiami niektórych, ministerstwo chciało wprowadzić w związku rządy kuratora. Sąd zadecydował jednak, że władze PZHL są legalne i wprowadzenie kuratora byłoby bezzasadne.

Oto komunikat PZHL:

Postanowieniem z dnia 21.11.2014 roku, otrzymanym przez PZHL w dniu dzisiejszym, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego oddalił wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki o ustanowienie kuratora dla Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.