13 marca br. Piotr Hałasik złożył rezygnację z funkcji prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. W tym samym dniu zarząd związku dokonał wyboru ze swojego grona nowego Prezesa PZHL. Na stanowisko Prezesa powołany został mecenas Dawid Chwałka, dotychczasowy Skarbnik PZHL.


Oświadczenie dra Piotra Hałasika

Informuję, że w dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Uznałem, że dalsze pełnienie tej funkcji – wobec braku akceptacji części środowiska hokejowego dla mojej osoby a także nasilającej się krytyki działań Związku pod moim kierownictwem – może być przeszkodą dalszego rozwoju polskiego hokeja, dyscypliny, której przez ostatnie dwa lata oddałem całe swoje serce.

Jestem przekonany, że o ile moja osoba miałaby być powodem utrudnionego funkcjonowania PZHL, rezygnacja z pełnionej funkcji jest najlepszym rozwiązaniem.

Rezygnacja ta jest także wyrazem protestu przeciwko bezprecedensowemu w ostatnich latach obniżeniu środków finansowych pochodzących z budżetu Państwa na realizację celów statutowych Związku , co moim zdaniem uniemożliwia właściwe przygotowanie reprezentacji narodowych w hokeju na lodzie i szkolenie młodzieży.

Jednak mimo tych trudności życzę nowemu Prezesowi PZHL samych sukcesów sportowych i organizacyjnych.

Katowice, dnia 13 marca 2014 r.

Komunikat PZHL, 14.03.2014

W związku ze złożoną w dniu 13 marca 2014 r. rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa PZHL przez dr Piotra Hałasika, Zarząd Związku,  działając w oparciu o przepisy Statutu PZHL, na posiedzeniu w dniu 13 marca br. dokonał wyboru ze swojego grona nowego Prezesa PZHL.
Na stanowisko Prezesa powołany został mecenas Dawid Chwałka, dotychczasowy Skarbnik PZHL.

Źródło: pzhl.org.pl