Klub MUKS Naprzód Janów otrzymał zgodę na organizowanie imprez masowych, tym samym na mecze z KS Toruń HSA i późniejsze, będzie dostępna pełna pula biletów. Na mecze z Toruniem będzie obowiązywał również specjalny cennik biletów. Zapraszamy do zapoznania się z nim.


Cennik dla mężczyzn lub nie posiadających legitymacji wymaganych do zniżek:

7 zł – sobota / niedziela;
4 zł – w niedzielę (tylko za okazaniem biletu z dnia poprzedniego (soboty)

Cennik dla kobiet:

2 zł – sobota / niedziela.

Cennik dla najmłodszych i dzieci szkół podstawowych:

2 zł – sobota / niedziela (tylko za okazaniem legitymacji szkolnej).

Cennik na sektor „MŁYN”:

2 zł – sobota / niedziela (tylko za okazaniem dowodu tożsamości zgodnym z wpisem na *specjalnej liście).

*Specjalna lista – osóby nie znajdujące się na owej liście nie obowiązuje  zniżka na bilety. Wpis na listę jest możliwy tylko i wyłącznie poprzez grupę ULTRAS NARPZÓD JANÓW. Kontakt z grupą jest możliwy poprzez nasze forum kibiców lub FaceBook.