9 grudnia 2012r. odbędzie się Jarmark Świąteczny na Nikiszu. Podczas jego trwania będzie rozdawana (za darmo) – Gazeta „MAGIEL – niecodziennik nikiszowiecki”. W gazecie ukaże się obszerny artykuł o Naprzodzie Janów! Wszystkich kibiców zapraszamy 9 grudnia na Nikiszowiecki Rynek i zachęcamy do czytania „Magla”.

„MAGIEL – niecodziennik nikiszowiecki”